سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

پرداخت تعهدات مالی اعضاء

به اطلاع اعضاء محترم می رساند در روزهای ۲۶-۲۷- و ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸ دفتر تعاونی مسکن از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر دایر است و از کلیه دوستان محترم که تعهدات مالی خود را پرداخت نکرده اند تقاضا مندیم در مدت زمان این سه روز به دفتر مراجعه نمایند . طبق مصوبه مجمع عمومی کلیه معوقات باجریمه دیرکرد ۱۸ درصد محاسبه می گردد . لطفا اطلاع رسانی بفرمائید

شماره حساب تجارت ۶۰۹۲۰۶۱۷۹۳ به نام تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

شماره حساب رفاه ۷۷۱۰۹۰۳۰  به نام تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان