پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

آغاز تحویل واحدهای بلوک N

مالکین بلوک N از شنبه ۲۶ تیر ماه جهت تحویل گرفتن واحد های خود از ساعت ۹ تا ۱۲ به دفتر تعاونی مسکن مراجعه نمایند
همچنین مالکین بلوک های F,G,M,D,C,K آمادگی تحویل تا ۱۶ مرداد را داشته باشند