پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

آغاز تحویل واحد های بلوک D

بلوک D
آغاز تحویل واحد های بلوکD
از روز یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰
مالکین محترم جهت انجام امور تحویل واحد های خود به دفتر تعاونی مسکن مراجعه نمایند
ساعت مراجعه
۹ تا ۱۲

این خبر با یک روز تاخیر در این سایت منتشر شده است

لینک گروه اطلاع رسانی تعاونی مسکن جهت عضویت

https://chat.whatsapp.com/GFZXcREUxbZDHdeWhq8T7q