پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

آغاز تحویل واحد های مسکونی بلوک F

آغاز تحویل واحد های مسکونی بلوک f از شنبه دوم مرداد ماه ۱۴۰۰
زمان مراجعه شنبه تا چهار شنبه
ساعت مراجعه ۹ تا ۱۲، با توجه به شیوع ویروس کرونا نکات بهداشتی همراه با فاصله گذاری و زدن ماسک را رعایت نمایید . با آرزوی سلامت و تندرستی