پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

آغاز تحویل واحد های مسکونی بلوک G

آغاز تحویل واحد های مسکونی بلوک G از سه شنبه پنجم مرداد ماه ۱۴۰۰
زمان مراجعه شنبه تا چهار شنبه ساعت مراجعه ۹ تا ۱۲