پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

آغاز تحویل واحد های مسکونی

به اطلاع اعضاءمحترم میرساند واحد های بلو ک های O P E H در حال تحویل می باشد
در هفته آینده بلوک های L ,I جهت تحویل اعلام میگردد ،