جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

آغاز سال ۱۳۹۹ مبارک باد

آغاز سال۱۳۹۹ حضور محترم کلیه اعضاء این مجموعه و هموطنان عزیز تبریک  و تهنیت  باد