دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

آگهی مزایده فروش حق سرقفلی دو باب مغازه تجاری واقع در ضلع غربی شهرک نفت

آگهی مزایده فروش حق سرقفلی دو باب مغازه تجاری واقع در ضلع غربی شهرک نفت
نظر به اینکه تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد حق سرقفلی دو باب مغازه تجاری محله ای واقع در ضلع غربی شهرک نفت را صرفا به منظور راه اندازی فروشگاه هایپر مارکت ، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ،لذا متقاضیان محترم در صورت تمایل به شرکت در مزایده فوق الذکر میتوانند ،از روز شنبه مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری ساعت۱۴ روز شنبه مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ به دفتر تعاونی مسکن به نشانی:
آبادان ، بلوار شهدای هسته ای ،ساختمان دفاتر اداره تعمیرات بریم شمالی ، اتاق ۴ مراجعه نمایند .

www.tavonima.com