یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

آگهی مزایده فروش حق سرقفلی سه باب ساختمان و واگذاری اجاره سالیانه یک باب ساختمان واقع در شهرک نفت

بسمه تعالی

 

 

آگهی مزایده فروش حق سرقفلی سه باب ساختمان و

واگذاری اجاره سالیانه یک باب ساختمان واقع در شهرکنفت

 

     تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد ، ۴ باب ساختمان به شرح ذیل واقع در شهرک نفت را از طریق مزایده عمومی به فروش و واگذاری اجاره سالیانه برساند . لذا از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید که در صورت وجود شرایط شرکت در مزایده پس از خرید اسناد مزایده مزبور ، پاکات خود را از تاریخ انتشار روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵تا پایان وقت اداری ساعت ۱۲ روز پنج شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳  به دفتر تعاونی مسکن واقع درآبادان بلوار شهدای هسته ای( جاده پتروشیمی )  ساختمان دفاتر تعمیرات بریم شمالی اتاق ۳ ، کد پستی ۶۳۱۴۶۴۱۴۹۰ ( شماره  تلفن های شهری : ۵۳۲۶۲۵۱۵-۰۶۱  ، -۵۳۱۸۲۶۳۳ -۰۶۱ و تلفن شرکتی ۸۲۶۳۳ ) تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

الف ) موارد فروش :

۱-      فروش حق سر قفلی یک باب ساختمان واقع در شهرک نفت جنب سر درب ورودی به متراژ ۲۲۹/۵ متر مربع ( به منظور راه اندازی هر شغلی به غیر از هایپر مارکت و سوپرمارکت )

۲-     فروش حق سرقفلی یک باب ساختمان واقع در شهرک نفت جنب ضلع شرقی فضای سبز وسط شهرک به متراژ ۱۵۶ متر مربع  ( به منظور راه اندازی هر شغلی به غیر از هایپر مارکت و سوپرمارکت )

۳-     فروش حق سرقفلی یک باب ساختمان واقع در شهرک نفت جنب ضلع جنوبی شهرک به متراژ ۱۷۱/۲۵ متر مربع ( به منظور راه اندازی هر شغلی به غیر از هایپر مارکت و سوپرمارکت )

 

ب ) مورد واگذاری و اجاره سالیانه :

 

واگذاری و اجاره سالیانه یک باب ساختمان واقع در شهرک نفت جنب درب ورودی به متراژ ۶۸ متر مربع به منظور راه اندازی هم زمان دفتر مشاور املاک و دفتر بیمه ( قابل تمدید به مدت سه سال ) .