پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

اخطار شماره ۱

اعضاء محترم تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

موضوع : اخطار شماره ۱

با سلام
با عنایت به تحویل واحدهای مسکونی به مالکین محترم ، موارد به شرح ذیل به اطلاع اعضاء محترم تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان ایفاد می گردد :
الف- از اول اردیبهشت ۱۴۰۰ تاکنون واحدهای بلوک های مسکونی ( O.P.H.E.F.G.I.L.N.D ) آماده تحویل به مالکین محترم می باشد و در حال حاضر بیش از ۱۹۰ واحد مسکونی تحویل مالکین گردیده است .
ب- از آنجائیکه در نظر است کلیه بلوک ها تا هفته سوم شهریور ۱۴۰۰ آماده تحویل به مالکین محترم گردد . لذا ضروریست کلیه اعضاء محترم تعاونی مسکن هرچه سریعتر جهت تحویل واحد مسکونی خود به دفتر تعاونی مراجعه نمایند .
ج- با توجه به اینکه پیمانکار مجری شهرک نفت حداکثر ۱۰ روز بعد از تحویل آخرین بلوک جهت رفع نواقص در شهرک نفت حضور خواهد داشت . لذا ضروریست کلیه اعضاء محترم جهت تحویل واحد مسکونی خود اقدام نمایند . در غیر اینصورت تعاونی مسکن و پیمانکار مجری شهرک نفت هیچ گونه تعهدی جهت رفع نواقص احتمالی واحدهای مسکونی بعد از موعد مقرر نخواهند داشت . (۱۰ روز بعد از آخرین بلوک تحویلی به تعاونی )
د- در صورتیکه اعضاء محترم تعاونی تا زمان مقرر اعلامی ( حداکثر ۱۰ روز بعد از آخرین بلوک تحویلی به تعاونی مسکن ) جهت تحویل واحد مسکونی اقدام ننمایند . تعاونی مسکن مطابق مفاد اساسنامه اقدام خواهد نمود .
در پایان به اطلاع کلیه مالکین واحدهای مسکونی می رساند مراحل اخذ پایان کار پروژه در حال پیگیری و انجام می باشد .