پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

فوری و مهم – جلسه شرح آخرین وضعیت پروژه مجتمع مسکونی نفت

باسمه تعالی

به اطلاع اعضاء محترم میرساند ، در روز پنجشنبه مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح جلسه ای جهت اعلام آخرین وضعیت پروژه مجتمع مسکونی نفت و همچنین پرسش و پاسخ ، زمان تحویل و ارائه پیشنهادات اعضاء محترم در محل سالن شماره یک باشگاه نفت با حضور هیئت مدیره تعاونی مسکن برگزار می گردد . لذا خواهشمند است به جهت اهمیت موضوع حضور بهم  رسانید . لطفا اطلاع رسانی شود .