پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

خبر فوری جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم با توجه به شرایط کرونا لغو شد

باسمه تعالی به اطلاع کلیه اعضاء محترم تعاونی مسکن می رساند با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره تعاون و فرمانداری آبادان و شرایط شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز منطقه ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم این تعاونی مسکن تا اطلاع ثانوی برگزار نمیگردد