شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

لغو جلسه روز دوشنبه مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸

به اطلاع کلیه اعضاء می رساند تا اطلاع ثانوی جلسه پرسش و پاسخ و شرح وضعیت  پروژه مجتمع مسکونی نفت لغو گردید . اطلاع رسانی بفرمائید