پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

لغو جلسه روز دوشنبه مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸

به اطلاع کلیه اعضاء می رساند تا اطلاع ثانوی جلسه پرسش و پاسخ و شرح وضعیت  پروژه مجتمع مسکونی نفت لغو گردید . اطلاع رسانی بفرمائید