پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

تاریخ انتشار: ۱۷/۱۰/۱۳۹۸

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول)

به اطلاع کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول ) این شرکت راًس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۸ در محل باشگاه نفت واقع در آبادان  بریم فلکه فرهنگ( الفی )  برگزار می گردد. خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع در جلسه حضور به هم رسانید.

دستور جلسه :

  1. ۱٫        ارائه و تصویب گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس تعاونی در  سال ۱۳۹۷
  2. ۲٫       تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۷
  3. ۳٫      تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
  4. ۴٫       انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی
  5. ۵٫      انتخاب اعضاء  اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای سه سال
  6. ۶٫       گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه تعاونی
  7. ۷٫      تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی مسکن

** از کلیه متقاضیان عضویت در سمت اعضاء هیئت مدیره و بازرس تعاونی دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی دعوت به مدت ۷ روز شخصاً به هیئت مدیره تعاونی (دفتر تعاونی مسکن) جهت تکمیل فرم ثبت نام مراجعه نمایند.

و من ا… التوفیق

هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان

شرکت پالایش نفت آبادان