جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول به رسمیت نرسید

به اطلاع عموم اعضاء محترم میرساند ، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول ) تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان طبق آگهی دعوت نوبت اول مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸  راس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۸ با حضور ۱۸۵ نفر از کل ۵۱۹ نفرعضو تعاونی مسکن در محل باشگاه نفت واقع در بریم ، فلکه فرهنگ ( الفی ) تشکیل و از آنجائیکه حاضرین در جلسه به حد نصاب نصف بعلاوه یک ( ۲۶۱ نفر ) نرسیدند ، لذا جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول ) به  رسمیت نرسید و مقرر گردید ، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت دوم ) تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان در روز دو جمعه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۸  راس ساعت ۹ صبح در محل باشگاه نفت برگزار گردد .