دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

مجمع عمومی عادی نوبت اول تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان امروز جمعه مورخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ برگزار گردید و با توجه به اینکه به حد نصاب قانونی نرسید ( نصف بعلاوه یک اعضاء تعاونی ) ، جلسه مزبور تشکیل نگردید.
شایان ذکر است ، زمان برگزاری جلسه نوبت دوم در اولین فرصت اطلاع رسانی خواهد شد.