جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

انجام تعهدات مالی /مهم و فوری اطلاع رسانی بفرمائید

اعضاء محترم تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

 مـوضوع : انجام تعهدات مالی   

            با سلام

                             احتراماً به استحضار میرساند تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد در ایام ا… دهه فجر سال جاری ، پس از اتمام عملیات اجرائی ، نسبت به تحویل واحد های مسکونی به اعضاء محترم اقدام نماید . در همین راستا به منظور نصب کابینت ،  کمد دیواری ، درب های چوبی اتاق ها و سرویس های بهداشتی ، تجهیزات آشپزخانه و ادوات مورد نیاز واحد های مسکونی اقدام به عقد قرارداد با تأمین کنندگان نموده و در حال نصب و اجرای خدمات مزبور می باشند . از آنجائیکه قریباً و طبق مفاد قراردادهای مربوطه ، می بایستی در هر مرحله زمان بندی ، با پیمانکار اجرائی تسویه حساب مالی به عمل آید . لذا به منظور رفع تنگناهای مالی، کلیه اعضاء تعاونی مسکن می بایستی تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت و تسویه مطالبات خود اقدام نماید .

شایان ذکر است در صورت عدم پرداخت مطالبات ، این تعاونی قادر به تحویل واحدهای مسکونی طبق برنامه زمان بندی نمی باشد .