شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

نشانی کانال تعاونی مسکن در پیام رسان سروش

جهت  اطلاع  هر چه بیشتر  از پیشرفت کاری واحد های مسکونی  تعاونی مسکن . می توانید کانال اطلاع رسانی این تعاونی را در پیام رسان سروش با نام تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان دنبال کنیدو یا با نشانی @tavonima88  آن را جستجو کنید .