جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعاونی مسکن کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

گزارش تصویری پیشرفت فیزیکی پروژه تعاونی مسکن

e3d3a8d4-d97f-471c-9375-40575bed0b1b b42b550d-4ef5-4581-bf55-76cdf558f876 e0f556d6-bae2-4350-b625-f4f1b1498be3